» Numer 25


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Pożegnanie absolwentów ostrzeszowskiego LO

    6.06. o godz. 14.00 w ostrzeszowskim kinoteatrze odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i pożegnanie uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. Oprócz młodzieży i grona profesorskiego na uroczystość przybyli zaproszeni goście: poseł na sejm A. Grzyb, starosta L. Janicki, wiceprzewodniczący Rady Rodziców W. Ofierski, przedstawiciele Rady Rodziców, trójek klasowych oraz rodzice.


    Spotkanie rozpoczęto powitaniem wszystkich zgromadzonych i przekazaniem szkolnego sztandaru uczniom klas trzecich. Głos zabrał dyrektor szkoły p. R. Kalina, życząc swoim absolwentom sukcesów i pomyślności w dalszej drodze edukacyjnej. Najlepsi uczniowie zostali uhonorowani dyplomami, wyróżnieniami oraz nagrodami książkowymi. Warto dodać, iż najwyższą średnią (6,0) uzyskała A. Zakręt, a na świadectwa z wyróżnieniem zasłużyło 33 wychowanków. Wszystkim tegorocznym absolwentom gratulujemy.

P.S.


1994 - 2007 © Borkow