» Numer 24


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
RADNI RADY MIEJSKIEJ W OSTRZESZOWIE

    Powracamy do prezentacji na łamach "CzO" oświadczeń majątkowych. Zgodnie z rozporządzeniem premiera, do końca kwietnia musieli je złożyć radni wszystkich samorządów oraz osoby pełniące publicznie funkcje kierownicze. Dzisiaj przedstawiamy oświadczenia, które złożyli radni Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Radny Jerzy Koszarny postanowił zrezygnować z pracy w Radzie, przez to też oświadczenia majątkowego nie składał.
    Niemal w ostatniej chwili otrzymaliśmy pismo od radnej Mieczysławy Szymańskiej, która nie życzy sobie publikowania swojego oświadczenia twierdząc, że czeka na werdykt w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Pani radna zdaje się nie wiedzieć, że póki Trybunał nie zakazał publikacji oświadczeń, obowiązuje rozporządzenia premiera w tej sprawie i nikt zamieszczania oświadczeń nie może nikomu zabronić. Ale ponieważ lubimy jasne sytuacje, nie publikujemy oświadczenia p. radnej, ocenę pozostawiając wyborcom, przed którymi ma tak wiele do ukrycia.

    Aby ułatwić odczytywanie oświadczeń, poniżej w formie skrótowej przedstawiamy opis poszczególnych punktów:
I Zasoby pieniężne
II Dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne, inne nieruchomości
III Udziały w spółkach handlowych
IV Akcje w spółkach handlowych
V Nabycie mienia od Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego,...
VI Działalność gospodarcza
VII Działalność w spółkach handlowych
VIII Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu
IX Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł
X Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

EDWARD SKRZYPEK - przewodniczący Rady Miejskiej
II. Dom o pow. 240 m2 o wartości 250.000 zł (współwłasność), garaż - 27 m2, wolno stojący.
VIII. Ogólny dochód z tytułu zatrudnienia - 45.137 zł (brutto, wg PIT), dieta z tytułu działalności w samorządzie - ok. 16.000 zł.
IX. Opel Astra II Diesel.

RYSZARD JERZY SZYMAŃSKI - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym.
II. Dom o pow. 0,01.38 ha o wartości 13.000 zł (wsp.), nieruchomość o pow. 0,04.06 ha (wł.) o wartości 2.000 zł oraz o pow. 0,01.38 ha (wsp. do ˝), ogółem o wartości - 15.000 zł.
VIII. Starostwo Powiatowe - dochód 46.934,49 zł, ZS nr 2 z umowy - dochód 1.122,21 zł.
IX. Opel Astra 1.6 - 1993 r.
X. Kredyt gotówkowy dla posiadaczy ROR w wys. 15.000 zł (umowa z dnia 9.08.2002 r.).

ADAM FRANCISZEK BOCIĄGA - własna działalność gospodarcza
I. 15.000 zł.
II. Dom o pow. 110 m2 o wartości 150.000 zł (wł. rodziców), gospodarstwo rolne o pow. 4,52 o wartości 100.000 zł, zabudowa zagrodowa (wsp.), inne: 0,88 zabudowa budynkiem gospodarczym w stanie surowym o wartości: 200.000 zł (wsp.).
VI. Firma usługowa (osobiście), z tego tytułu przychód i dochód - 18.378 zł.
IX. Ursus C-360 - 1978 r. (kop.-ład.), Ursus 1212 - 1984 r., Ursus C-355 - 1976 r., Ursus C-4011 - 1975 r., Star Asenizacyjny - 1987 r., Star Kontenerowiec - 1990 r., Przyczepa niskopodwoziowa -1990 r., Żuk A11-składak, Polonez 1998 r.

ELŻBIETA DERENDAL-MACIACZYK - nauczycielka w I LO w Ostrzeszowie
I. 5.000 zł.
II. Mieszkanie o pow. 60,80 m2 o wartości 80.000 zł (wsp.).
VIII. (dochód netto wg PIT) - 26.913,47 zł, dieta radnego.
IX. Fiat Uno - 2001 r., o wartości 18.000 zł (wsp.).
X. Kredyt budowlany zaciągnięty w PKO S.A. Warszawa (wspólnie) w wys. 80.000 zł na okres 20 lat.

JAN GÓRA - emeryt
I. 20.000 zł
II. Dom o pow. 110 m2 o wartości ok. 200.000 zł (wsp.), działka o pow. 2.670 m2 na której stoi w. w. dom oraz budynki gosp. o pow. 120 m2, o wartości ok. 120.000 zł (wsp.).
VI. Sklep przemysłowy (osobiście), z tego tytułu przychód - 26.670 zł, dochód na 31.12.2002 r. - ok. 1.000 zł, jest pełnomocnikiem w firmach prowadzonych przez żonę sklep "Stenia" i "Borek" - handel detaliczny art. przemysłowymi, z tego tytułu w 2002 r. nie osiągnął dochodu.
IX. Fiat Palio - 1998 r., Renault Meganne - 2002 r. (oba zakupione na firmy żony).
X. Kredyt w wys. 50.000 zł na zakup samochodu Renault Meganne, kredyt został udzielony przez BPH-PBK o/ Ostrzeszów.

ALEKSANDER JÓZEFIAK - współwłaściciel Wytwórni Lodów "Prima"
I. 50.000 zł, 1.500 USD, papiery wartościowe PKO /Credit Suisse/ na kwotę 22.000 zł.
II. Dom o pow. 430 m2, o wartości 400.000 zł (wsp.), gosp. rolne o pow. 6,24 ha, o wartości 150.000 zł, budynek gosp. (wsp.), inne: 240 m2 - budynek produkcyjny, 120 m2 - budynek magazynowy o wartości 220.000 zł (wsp.).
VI. Działalność gospodarcza (wspólnie z małżonką) z tego tytułu: przychód - 1.746.352,51 zł, dochód - 162.870,19 zł.
IX. Wyposażenie wytwórni lodów - 700.000 zł, samochody dostawcze - 100.000 zł, sprzęt specjalistyczny - 500.000 zł, Mercedes WZ10 - 1997 r. (wartość - 70.000 zł), Skoda Fabia - 2001 r. (25.000 zł), ciężarówka Citroen C15 - 2003 r.(35.000 zł).
X. Kredyt na rachunku bieżącym w PKO BP na bieżące cele w kwocie 100.000 zł.

HENRYK ANTONI KAJSER - radny Rady Miejskiej, rolnik
I. Środki obrotowe w gospodarstwie rolnym 25.390 zł (ROR + gotówka) - 31.12.2002 r.
II. Dom o pow. 162 m2 o wartości 122.000 zł (wsp.), gosp. rolne - rodzinne, o pow. 21,04 ha (własność) i 13,59 ha (dzierżawa) o wartości 400.000 zł (bez domu mieszkalnego i gotówki), (wsp.), z tego tytułu osiągnął: przychód - 110.000 zł, dochód - 29.151 zł.
VIII. Renta KRUS - 5.647,81 (brutto), dieta sołtysa - 3.955,11 zł, dieta członka zarządu gminy oraz radnego --13.428,72 zł.
IX. Cinquecento - 1994 r., ciągnik MTZ 82TS - 1987 r., kombajn Bizon - 1983 r.
X. Kredyt na gospodarstwo rolne - 31.050 zł, poręczenie kredytu studenckiego dla syna (wysokość określona ustawą).

ZYGMUNT JAN LIZAKOWSKI - rolnik
II. Dom o pow. 64 m2 o wartości 67.500 zł (współwłasność), gosp. rolne ogólnoużytkowe, o pow. 12,62 ha o wartości 550.000 zł, budynek inwentarski, garaż, stodoła (współwłasność), z tego tytułu dochód: 6.320 zł.

HENRYK MACKANIĆ - emeryt
I. 3.841,63 zł (wsp.).
II. Dom o pow. 110 m2 o wartości 123.200 zł, gosp. rolne o pow. 5,77 ha, o wartości 12.000 zł (wsp.), z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym - 5.500 zł, inne nieruchomości: budynek gosp., o wartości 35.400 zł (wsp.).
VIII. Emerytury (łącznie) - 18.080 zł (wsp.), dieta radnego - 678,37 zł.

ANTONI OBSADNY - kierownik techniczny firmy "AKME"
I. 60.000 zł
II. Dom o pow. 150 m2, o wartości 150.000 zł (wsp.), inne: budynek gospodarczy - 35 m2 oraz garaż - 30 m2, o wartości 45.000 zł (wsp.).
VI. AKME sp. z o.o. Ostrzeszów, z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym dochód: 61.021,21 (brutto).
VII. Członek rady nadzorczej od listopada 1999 r., z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym dochód: 16.500 zł (brutto).
VIII. Umowy, zlecenia - 4.155 zł.
IX. VW Polo - 1995 r., o wartości 16.000 zł.

SŁAWOMIR ODROBIŃSKI - gospodarstwo rolne - dział specjalny
I. 80.000 zł
II. Dom o pow. 200 m2 o wartości 158.550 zł (wsp.), gospodarstwo rolne: dział specjalny prod. rolniczej - pow. 12,58 ha, o wartości 607.859 zł, rodzaj zabudowy: 2 kurniki, wiaty stalowe, budynki garażowo-magazynowe (wsp.).
VIII. Członek zarządu i radny - 11.000 zł.
IX. VW Sharan - 1999 r., wyposażenie technologiczne kurników.
X. Kredyt dla młodych rolników - 105.000 zł na budowę i wyposażenie kurnika - BZ WBK Ostrzeszów, kredyt w rachunku bieżącym do 100.000 zł na działalność gosp. - PKO BP o/Kępno.

ZYGMUNT KAZIMIERZ OSTROWICZ - poborca skarbowy US Ostrzeszów
II. Dom o pow. 80 m2, o wartości 50.000 zł (użytkownik), mieszkanie o pow. 80 m2, o wartości 50.000 zł (użytkownik), gospodarstwo rolne murowane: o pow. 2,62 ha, o wartości 90.000 zł (użytkownik).
VIII. Dochód netto wg PIT - 31.209,73

MARIAN PAREŃSKI - działalność gospodarcza
I. 32.000 zł, 1.050 euro.
II. Dom o pow. 270 m2, o wartości 250.000 zł (wł.), mieszkanie o pow. 42 m2, o wartości 100.000 zł (własność - spółdzielcze).
VI. Pozarolnicza działalność gospodarcza, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości. Z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym: przychód - 14.499,00 zł, dochód - 10.629,84 zł
VIII. 18.369,69 zł - renta inwalidzka.
IX. Opel Vectra - 2001 r., użytkowany na podstawie umowy leasingowej z Europejskim Funduszem Leasingowym (do marca 2006 r.).
X. Umowa leasingowa z EFL na zakup samochodu Opel Vectra.

KAROL KRZYSZTOF PAUŚ - działalność gospodarcza
II. Dom o pow. 170 m2, o wartości 110.000 zł (wsp. majątkowa), gospodarstwo rolne, pow. 6,32 ha, o wartości 54.000 zł - murowane (wsp. majątkowa), inne: działka wraz z magazynem o pow. 0,72 ha, o wartości 28.000 zł (wsp. majątkowa).
VI. Usługi transportowe, z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód: 61.387 zł.
IX. VW Golf 1,9 TD1 - 1995 r., VW Golf 1.6 - 1986, Volvo FH-12 - 1995 r. - ciężarowy, Kamaz - 1985 r. - ciężarowy.

MAREK POHL - dyrektor DPS Marszałki
I. 46.000 zł (wsp. majątkowa), obligacje funduszu inwestycyjnego na kwotę 45.000 zł (wsp. majątk.).
II. Dom o pow. 219 m2, o wartości od 135.000 do 145.000 zł (wsp. mająt.), inne: działka o pow. 31m2 z garażem o pow. 18 m2, o wartości 3.500 zł (wsp. mająt.).
VIII. 57.204,80 zł (brutto) - z tytułu zatrudnienia, 8.500 zł - dieta radnego.
IX. Fiat Punto - 1997 r.

KRYSTYNA SIKORA-STAWSKA - Stowarzyszenie OCP, księgowa, p.o. dyrektor
I. 26.000 zł, konto-lokaty (wsp.), 100 euro (wsp.).
II. Dom o pow. 110 m2, o wartości 140.000 zł (wsp.).
VIII. 700 zł - umowa zlecenie, dochód netto PIT - 40.084,42 zł.
IX. Ford Escort 1,6 - 1995 r.

ARKADIUSZ JÓZEF SUCHANECKI - prowadzi handel detaliczno-obwoźny
I. 10.000 zł.
II. Dom o pow. 150 m2, o wartości 90.000 zł (wł.), inne: działka 0,25 ha, o wartości 10.000 zł (wł.).
VI. Handel Detaliczno-Obwoźny art. spożywczymi i warzywniczymi (osobiście). Z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód ok. 22.000 zł (przychód szacunkowy - karta podatkowa).
IX. Daimler-benz 4090 - 1988 r.

GRZEGORZ WIĘCEK - nauczyciel, Gimnazjum nr 2 Ostrzeszów (1/2 etatu)
I. 120.000 zł.
II. Dom o pow. 124 m2, o wartości 124.000 zł (wsp.), mieszkanie o pow. 70 m2 o wartości 70.000 zł (wsp. mająt.), inne: sklep - 96 m2, o wartości 60.000 zł (wsp. mająt.).
VI. Usługi transportowe - karta podatkowa, z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód: karta podatkowa.
VIII. Usługi transportowe - karta podatkowa, ZSZ nr 1 - 2.931,41 zł, Gimnazjum nr 2 - 3.309,16 zł.
IX. Fiat Ducato - 1998 r., Fiat Punto - 2001 r., Citroen - 2001 r., VW Passat - 2001 r. (wszystkie wsp. mająt.).

ADAM EUGENIUSZ ZAWADA - PRDM sp. aukcyjna Ostrzeszów - prezes zarządu spółki
I. 15.000 zł
II. Dom o pow. 179,1 m2, o wartości 150.000 zł - w budowie, stan surowy (wł.), mieszkanie o pow. 65 m2, o wartości 90.000 zł (wł.-spółdz.), inne: działka na której stoi dom - 967 m2, garaż wolno stojący - 23,7 m2, garaż wolno stojący - 18 m2, działka rekreacyjna - 400 m2 z murowaną altaną, razem o wartości - 50.000 zł (wł.).
IV. Posiada akcje: 11,4 % w PRDM sp. aukcyjna Ostrzeszów, z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym dochód: 12.820,50 zł (brutto).
VII. PRDM sp. aukcyjna, Ostrzeszów - prezes zarządu, z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym dochód: 96.101,48 zł.
VIII. Działalność wykonywana osobiście z tytułu umowy o dzieło i zlecenia, dochód - 31.200 zł.
IX. VW Passat 1,6 - 1989 r. o wartości 40.000 zł

1994 - 2007 © Borkow