» Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Jednak korekty

    Zamieszczony w poprzednim numerze mój artykuł dotyczący faktu, że część radnych i urzędników nie wypełniła punktu VIII oświadczenia majątkowego spotkał się, jak widać, z żywą reakcją. Jak można się było spodziewać, wielu zaprotestowało, tłumacząc się, że pkt VIII oświadczenia był niejasno sformułowany (dziwne, że nie dla wszystkich). Cokolwiek by nie powiedzieć, większość wspomnianych radnych i urzędników złożyła lub jest w trakcie składnia korekt swoich oświadczeń! Po wnikliwszej analizie i pomocy specjalistów stwierdzili oni bowiem, że pkt.VIII formularza powinien zostać wypełniony. Szkoda, że dopiero teraz próbuje się wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Czy wcześniej nie było na to czasu?
    Winniśmy przeprosiny p. Iwonie Wiorek, która nie potrzebowała wypełniać punktu VI i VIII formularza, ponieważ nie ma żadnych dochodów, gdyż jest na utrzymaniu męża (o czym też p. sekretarz nas nie poinformował), oraz p. Annie Obiegłej, która w pkt.VI oświadczenia podała swój dochód z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Obie Panie przepraszamy!
    Mamy nadzieję, że za tydzień będziemy mogli podać już pełne oświadczenia majątkowe radnych powiatowych i urzędników Starostwa.

J. Szmatuła


1994 - 2007 © Borkow