» Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

WYJAŚNIENIE SEKRETARZA

    Wyrażam ubolewanie, że w trakcie udostępniania danych z oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie i pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, nastąpiło pominięcie danych o dochodzie z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, najprawdopodobniej z mojej nieumyślnej winy; dotyczy to 4 osób.
    W związku z powyższym, za zaistniałą sytuację przepraszam:
    Panią Radną Mariannę Powązkę,
    Pana Radnego Jana Błocha,
    Pana Radnego Kazimierza Kulikowskiego,
    Pana Ryszarda Szymańskiego - Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
    Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie,
    jak również Pana Krzysztofa Juszczaka, który dane te spisywał.
    Jednocześnie wyjaśniam, że oświadczenie majątkowe jest dokumentem jawnym i dostępnym do wglądu, w momencie usunięcia z niego danych adresowych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca położenia posiadanych nieruchomości składającego zeznanie. Ponieważ dane te nie były usunięte z oświadczeń majątkowych, nie mogłem udostępnić ich do wglądu dziennikarzowi i dane jawne odczytywałem z treści oświadczeń; nie wykluczam, że mogłem dane, odnośnie dochodu, dotyczące wyżej wymienionych osób pominąć.

Roman Frankowski
Sekretarz Powiatu


1994 - 2007 © Borkow