» Numer 23


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

"Odkrywamy Talenty" - matematyczne zmagania

    29 maja o godz. 10.15 w SP w Siedlikowie odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Matematyczny klas III SP " Odkrywamy Talenty". W konkursie wzięło udział 23 uczniów z dziewięciu szkół. Mali matematycy mieli do rozwiązania test składający się z sześciu zadań. W rozwiązywaniu przydały się umiejętności: biegłego mnożenia i dzielenia w zakresie 100, rozwiązywania złożonych zadań tekstowych, umiejętność stosowania algorytmów pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb i wiele innych. Przez godzinę każde z dzieci próbowało znaleźć "swój" sposób na wcale nie proste zadania. Komisja ogłosiła wyniki. I tak laureatami konkursu zostali:

I miejsce Anna Sołyga SP 3 Ostrzeszów Łukasz Styrczewski SP 2 Ostrzeszów,
II miejsce Dariusz Adamski SP Potaśnia, Magdalena Braun SP Siedlików, Gabriel Wiaderny SP 1 Ostrzeszów
III miejsce Paweł Karkoszko SP 2 Ostrzeszów.


    Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe albumy i nagrody.
    Młodym matematykom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

P. Spigiel


1994 - 2007 © Borkow