» Numer 21


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

997

Włamanie po żebra
   12 maja w Kraszewicach nie­zna­ni sprawcy włamali się do bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go będącego w trak­cie bu­do­wy i skradli 150 szt. alu­mi­nio­wych żeber CO.

Złodzieje zatrzymani
   13 maja br. policjanci KPP w Ostrze­szo­wie ustalili sprawców wła­ma­nia do Fiata 126p i kradzieży ra­dio­od­twa­rza­cza z głośnikami war­to­ści 500 zł. Okazali się nimi dwaj mężczyźni, mieszkańcy powiatu ostrze­szow­skie­go. Obaj mają "na koncie" jeszcze co najmniej 3 inne włamania do sa­mo­cho­dów.

Po komputery do szkoły.
   14 maja w Czajkowie nieznani spraw­cy włamali się do szkoły pod­sta­wo­wej i skradli komputery. Stra­ty ok. 38.000 zł.

Nietrzeźwi na drogach powiatu
   12.05. Ostrzeszów, ul. Piekary. Rowerzysta - 0,64 miligramy/l

A.G.


1994 - 2007 © Borkow