» Numer 21


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

Otwarcie sezonu

    O atrakcyjności turystycznej i pięknie powiatu ostrzeszowskiego można by wiele pisać i mówić, ale zamiast czczej pisaniny lepiej udostępnić nasz region turystom. Dlatego czas zacząć sezon agroturystyczny. Oficjalne otwarcie tego sezonu odbyło się w uroczych plenerach ośrodka "Foran-Club" w Doruchowie w dniu 16 maja. Na otwarciu obecni byli członkowie i władze ASZO oraz zaproszeni goście: dr inż. A. Swulińska-Kotulska - wykładowca Akademi Rolniczej w Poznaniu, dr inż. A. Przepióra - przedstawiciel agencji Eurofinanse, poseł RP. A. Grzyb, wicemarszałek sejmiku województwa wielkopolskiego - J. Radzki, prezes WIE- K. Nosal, a także władze powiatu i przedstawiciele organizacji związanych z rolnictwem.
    W pierwszym punkcie zebrania głos zabrała A. Swulińska-Kotulska z Akademii Rolniczej, przedstawiając wykład pt. "Produkt lokalny - wizytówką wsi, powiatu". Zawierał on najważniejsze informacje z dziedziny żywienia człowieka, dotyczące tworzenia więzi rodzinnych, nawyków żywieniowych. Pani profesor podkreśliła też rolę promocji regionu przez żywność, w której to promocji czynny udział, oprócz jednostek zajmujących się produkcją, biorą władze samorządowe i terytorialne. Przykładem może być tworzenie ścieżek związanych z wytwarzaniem produktów lokalnych. Tego typu szlaki są już atrakcjami w wielu krajach, gdzie łączy się zwiedzanie ciekawych turystycznie miejsc z degustacją produktów wytwarzanych w danym regionie.
    Przedstawiciel agencji Eurofinanse - A. Przepióra przedstawił możliwości wykorzystania programu Sapard przez:


    - rolników indywidualnych, którzy inwestują w działania na terenach wiejskich, tworzą pozarolnicze źródła dochodów, może to być np. działalność usługowa związana z wytwarzaniem produktu lokalnego;
    - przedsiębiorców, którzy miałyby możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. Jednak przedsiębiorstwa te muszą liczyć nie więcej jak 50 osób i znajdować się na terenach wiejskich lub w małych aglomeracjach;
    - gminy lub stowarzyszenia, które będą tworzyć punkty informacyjne, szlaki, wypożyczalnie sprzętu.
    Przedstawiciel agencji Eurofinanse omówił też procedurę pozyskiwania tych środków. Spotkanie było okazją do omówienia bieżących i aktualnych spraw stowarzyszenia oraz, co szczególnie podkreślali goście, osiągnięć. Otwarcie sezonu przypieczętowano wspólnym grillowaniem wraz z właścicielami ośrodka p. A. Niewiadomską i p. J. Pinkowskim, oraz obejrzeniem stadniny i zadbanych, reprezentacyjnych okazów koni.

R. Szewczyk


1994 - 2007 © Borkow