» Numer 20


  »   Archiwalne numery
  »   Ogłoszenia drobne
  »   Reklama
  »   Prenumerata elektroniczna

MATURY 2003

    Jak co roku w maju rozpoczęły się matury. Dla tysięcy młodych ludzi, stojących przed swym pierwszym egzaminem dojrzałości - czas emocjonującej próby. Dla ich rodziców i najbliższych - wojna nerwów. Choć tradycja lat minionych uczy, że niemal wszyscy przystępujący do egzaminów abiturienci wychodzą z tej potyczki zwycięsko, to przecież zaręczyć sukcesu nie sposób.


ZS Nr1

    W powiecie ostrzeszowskim do matur przystąpiło w tym roku 699 uczniów pobierających naukę w systemie dziennym oraz 150 absolwentów technikum wieczorowego i nauczania eksternistycznego. Najwięcej maturzystów reprezentowało Zespół Szkół nr 1 (261 + 69). Z uczniów I LO im. Marii Curie-Skłodowskiej było 184 abiturientów, a Zespół Szkół nr 2 ukończyło 172 + 26 w systemie wieczorowym. Najmniej maturzystów przystąpiło do egzaminów w Zespole Szkół nr 3 (82 + 55).


LO

    W pierwszym dniu matur, 6 maja pisano egzaminy z j. polskiego. W zgodnej opinii większości maturzystów tegoroczne tematy były sporym zaskoczeniem. Może dlatego zainteresowanie nimi rozłożyło się dość równomiernie, a każdy wybór zapewne okazał się trafny. Oto tegoroczne tematy z j. polskiego:

    Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.
    TEMATY:

    1. Pisarz tylko zaczyna, dopiero czytelnik dzieło dopełnia, rozwija i wzbogaca - przekonuje Ryszard Kapuściński. Podejmij dialog z sądem pisarza, przywołując stosowne utwory.
    2. Czym dla bohaterów literackich różnych epok jest pamięć o życiowych doświadczeniach - darem, brzemieniem, przekleństwem...? Omawiając zagadnienie, wykorzystaj znane Ci teksty literackie.
    3. Literatura XIX wieku jako strażniczka narodowego pamiątek kościoła (A. Mickiewicz). Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.
    4A Jan Kochanowski "Pieśń XXV"
    Kazimierz Wierzyński "Modlitwa"
    Interpretując wiersze Jana Kochanowskiego i Kazimierza Wierzyńskiego, wyjaśnij, czym jest wiara dla poety szesnastego i dwudziestego wieku.
    4B Albert Camus "Dżuma" (fragment)
    Zło jako wyzwanie, wobec którego człowiek powinien wyraźnie się opowiedzieć - rozważania na kanwie "Dżumy" i innych utworów literatury XIX i XX wieku.

    Następnego dnia przystąpiono do egzaminów z przedmiotów dodatkowych. Wachlarz wybieranych przez młodzież przedmiotów z każdym rokiem się poszerza. Co prawda wciąż najwięcej abiturientów próbuje swych sił w rozwiązywaniu zadań matematycznych (486 + 94 w systemie wieczorowym), ale również historia ma niemało zwolenników (98 + 15). Wygląda na to, że także geograficzne podróże nie są obce młodym ludziom (47 + 21). Mniej już zechciało zdawać egzamin z biologii (41 + 13). Mimo tylu proeuropejskich westchnień, okazuje się, że języki obce nie są najmocniejszą stroną naszych absolwentów. Angielski postanowiło zdawać 21, j. niemiecki - 3, a jeden uczeń przystąpił do egzaminu z j. francuskiego (pisał go w Ostrowie Wlkp.).


ZS Nr3

    Powoli opadają emocje związane z pisemnymi egzaminami, teraz jeszcze trochę nerwowego oczekiwania na wyniki i znów za rok matura, ale już dla kolejnych abiturientów.

K.J.


1994 - 2007 © Borkow